Az akadálymentes honlap
Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.


Az akadálymentes honlap
Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.Aktuális híreink:

(feltöltve: 2016.09.21.)


M E G H Í V Ó

Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2016. szeptember 26-án (hétfő) 14.00 órakor testületi ülést tart, 
melyre ezúton tisztelettel meghívom és pontos megjelenésére feltétlenül, számítok.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Napirendi pontok: 
1.) Polgármester beszászámolója és tájékoztatása a képviselő-testület felé
Előadó: Tantó Csaba polgármester 
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása
Előadó: Tantó Csaba polgármester
3.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályáztatása
Előadó: dr. Barcsai Antal jegyző
4.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: dr. Barcsai Antal jegyző
5.) DAKÖV Kft. Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 időtávra vonatkozóan történő megtárgyalása
Előadó: Tantó Csaba polgármester
6.) Domonyvölgy Üdülőszövetkezet birtokában lévő vízszolgáltató hálózat jelenlegi helyzetéről tájékoztató, valamint annak DÜSZ-től történő átvételével kapcsolatos kérdés megtárgyalása
Előadó: Tantó Csaba polgármester
7.)Egyebek
-Átminősítési kérelmek megtárgyalása
Előadó: Tantó Csaba polgármester

Domony, 2016. szeptember 20.


Tantó Csaba s. k.
polgármester(feltöltve: 2016.09..15.)

(feltöltve: 2016.01.29.)