Az akadálymentes honlap
Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.


Az akadálymentes honlap
Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.


(feltöltve: 2017.05.26.)

M E G H Í V Ó

Domony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. május 31-én (szerda) 12.00 órakor testületi ülést tart,

melyre ezúton tisztelettel meghívom és pontos megjelenésére feltétlenül, számítok.

 

Napirendi pontok:

1.) Domony Község Önkormányzatának …/2017. sz. (05.31.) rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító 1/2016. (II.08.) sz. rendelet módosításáról

                Előadó: Tantó Viktor polgármester

2.) Domony Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

Előadó: Tantó Viktor polgármester

3.) Igazgatási szünet időpontjának elfogadása

                Előadó: dr. Barcsai Antal jegyző

4.) Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató szerződés módosítása

                Előadó: dr. Barcsai Antal jegyző

5.) Egyebek

                Előadó: Tantó Viktor polgármester

6.) Zárt ülés

                Előadó: dr. Barcsai Antal jegyző

 

Domony, 2017. május 26. Tantó Viktor polgármester
(feltöltve: 2017.05.17.)

 Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! 

A Domonyban lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 

akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 

névre szóló meghívót kapnak

mammográfiás szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye:

Flór Ferenc Kórház
 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

tel.: +36 (28) 507-126.

2017. június 1-2

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes. 

Információ:

Budapest Főváros Kormányhivatala Nép-egészségügyi Főosztály

tel.: 06 (1) 465-3823

 


(feltöltve:2017.04.21.)(feltöltve:2017.04.19.)

Mivel nagy problémát okoz községünkben az illegálisan lerakott és felhalmozódott szemét, 

ezért a képviselőtestület és jómagam a szankcionálás mellett döntöttünk!

Amennyiben bárkit tetten érünk szemétlerakás közben, az azonnali feljelentést von maga után! 

A feljelentés három hivatalhoz kerül továbbításra: 

Önkormányzat; NÉBIH; Pestmegyei Kormányhivatal. 

Mind három hivatalos szerv pénzbírsággal fogja sújtani az elkövetőt! 

A pénzbírság mértéke minimum 100 ezer forint valamint a szemét eltakarításának a költségei.

A nem helyi lakosokra is ugyanezen szabályok érvényesek! 

Kérek mindenkit, amennyiben olyat tapasztal, hogy községünk területén 

illegális szemétlerakókat lát, azt ossza meg velünk! 

Gépkocsik rendszáma vagy fénykép alapján ki tudunk szabni bírságot!

Kérem a lakosságot, hogy fogjunk össze és számoljuk fel ezt az állapotot! 

Községünk nem szeméttelep és vigyázzunk rá!


Köszönettel: Tantó Viktor polgármester


(feltöltve:2017.04.19.)

(feltöltve: 2017.03.02.)

A mai napon Benkó Lajosné HVB elnök asszonya 
a jogorvoslati határidő lejárta után, 
immár hivatalosan is bejelentette a 2017. február 26.-i 
időközi polgármester választás végeredményét 
és Tantó Viktor községünk új polgármestere a képviselő testület 
és a falu sokasága előtt letette a hivatali esküt.

Köszönjük Vécsey László országgyűlési képviselő úrnak, 
hogy jelenlétével megtisztelte egész közösségünket 
és kedves szavakkal indította el megválasztott polgármesterünket
 édesapja Tantó Csaba után "megörökölt" munkára.

(feltöltve: 2017.02.26.)


Domony-Domonyvölgy 2017 február 26.-i polgármester választás részletes eredménye.

A választás érvényes és eredményes volt


Tantó Viktor lett Domony-Domonyvölgy új polgármestere


Példa és jelzésértékű volt ez a választás, melynek eredményeként az összefogás és együtt gondolkodás ezután már kötelező lesz minden településünkön élő és a képviselő testület számára.

Köszönet a lakosságnak, a jelölteknek és választás lebonyolításában résztvevőknek.......ez egy igazán tanulságos nap volt!

Pauló Pál települési képviselő