Az akadálymentes honlap a:

A Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült:
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.
Az akadálymentes honlap a:

A Domony 
Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítése
projekt keretében készült:
a Közép-magyarországi
Operatív Program
KMOP-2009-4.5.3. 
kódszámú, az 
„Egyenlő esélyű hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz”
című pályázata támogatásával.

Aktuális híreink:


Pomonyi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Domonyi Polgármesteri Hivatal

jegyző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2182 Domony, Fő út 98.

Ellátandó feladatok: Mötv.81.§ (3) bekezdésben felsorolt feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: jegyzői feladatok ellátása 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló"2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, Igazgatásszervezői, vagy állam és jogtudományidoktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
Közigazgatási gyakorlat-Legalább 3 év vezetői tapasztalat (jegyzői) - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
ECDL Start
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közigazgatási gyakorlat-Legalább 3 év vezetői tapasztalat (jegyzői) - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
Jó szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzserképesítés, valamint a jogi vagy közigazgatási szakvizsga letétét igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tantó Csaba nyújt, a +36 30/257-2227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Domonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2182 Domony, Fő út 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1491/2014 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
Személyesen: Tantó Csaba, Pest megye, 2182 Domony, Fő út 98. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes megbeszélést követően tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.domony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.ÜNNEPI HULLADÉKGYŰJTÉSI REND!


A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., mint Domony Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, ezúton értesíti tisztelt ügyfeleit az ünnepek során alkalmazott gyűjtési rendjéről:


2014. december 25., csütörtök: hulladékgyűjtés a megszokott rendben

2015. január 1., csütörtök: hulladékgyűjtés elmarad

2015. január 3., szombat: csütörtöki hulladékgyűjtés pótlása

2015. január 15., csütörtök: fenyőfagyűjtés


A felgyülemlett ünnepi hulladékmennyiséget figyelembe véve az edények mellé bármilyen zsákban kihelyezett hulladékot 2015. január 3.-án, szombaton elszállítjuk.

Kérjük, hogy a kijelölt napon minden hulladékát 6.00-ig helyezze ki ingatlana elé!

Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük!


Domonyvölgyben a megszokottak szerint történik a hulladékszállítás az ünnepi időszakban is!

Az ünnepségre lelkesen készülnek és közreműködnek:
 
A Derűs Évek Nyugdíjas Egyesület, 
az Evangélikus Női Kar és az Ifjúsági Kórus, 
a Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület tagjai, 
Potvorszki Anita énekesnő,
továbbá óvodás és iskolás gyermekeink.Addig is boldog karácsonyi készülődést és várjuk Önöket szeretettel!


Domony -Domonyvölgyi Üdülőbarátok Egyesület meghívja, 
Önt és kedves családját!(színhely a II-es tónál lévő Kis Csali Csárda)

2014 december 14-én, Advent 3. vasárnapján, 
délután 3 órakor 
a domonyi evangélikus templomban fellép 
a Stellaria Media Nőikar, Énok-Nagy Levente vezetésével.

a műsorban szerepel még:
Cserni Magdolna


Minden kedves érdeklődőt várunk a koncertre, nyugdíjas testvéreinket pedig kérjük, 
maradjanak velünk az azt követő szeretetvendégségre is.

Domonyi Evangélikus Gyülekezet